Όταν η Κρήτη πουλήθηκε στους Ενετούς

Όταν η Κρήτη πουλήθηκε στους Ενετούς
Για το νησί αρχίζει μια νέα περίοδος δουλείας που θα διαρκέσει έως το 1669